Company Logo
slide 1

เอ็กซ์แพนเดอร์ HOT

โปร ไทรทัน4Dr เตี้ย 19

โปรโมชั่น รถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน

 

NEW TRITON DOUBLE CAB 2.5 GLX 5M/T DIESEL ปี 2020

ราคา 682,000 บาท สีขาวธรรมดา 2020


ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 68,200 บาท
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 78,700 บาท

ยอดจัด 613,800 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 14,573 บาท ดอกเบี้ย   3.49 % 

ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 12,118 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 10,566 บาท ดอกเบี้ย   3.99 %

 

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  9,655 บาท ดอกเบี้ย   4.59 % 

 ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 102,300 บาท 
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 112,800 บาท

ยอดจัด 579,700 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 13,425 บาท ดอกเบี้ย   2.79 % 
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 11,107 บาท ดอกเบี้ย   2.99 % 
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  9,641 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  8,733 บาท ดอกเบี้ย   3.79 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 136,400 บาท
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 146,900 บาท

ยอดจัด 545,600 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 12,499 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 10,271 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  8,847 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  8,037 บาท ดอกเบี้ย   3.39 %ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 170,500 บาท
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 181,000 บาท

ยอดจัด 511,500 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  11,675 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,587 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,251 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   7,450 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %

 

 

ของแถม
* ส่วนลด 40,000 บาท
* ประกัน + พรบ ( ศรีเมืองซ่อมห้าง )
* ฟิล์มลามิน่า  หน้าเต็ม
* กระบะไลเนอร์ mitsubishi
* ล็อคเทค
* กันสาด
* กรอบป้ายทะเบียน 
* ผ้ายางปูพื้น
* ส่วนลดอะไหล่ 10 %
* waranty 5 ปี 100,000 กิโล
* ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล 


----------------------------------------------------------------------

 


NEW TRITON DOUBLE CAB 2.5 GLX 5M/T DIESEL ปี 2019

 

 

NEW TRITON DOUBCAB 2.5 GLX 5M/T DIESEL ปี 2019

โปรโมชั่นรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน

 

ราคา 672,000 บาท สีขาวธรรมดา 2019 ราคาใหม่

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 100,800 บาท
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 111,300 บาท
ยอดจัด 571,200 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 13,229 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 10,944 บาท ดอกเบี้ย   2.99 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   9,500 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   8,605 บาท ดอกเบี้ย   3.79 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 134,400 บาท

ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 144,900 
บาท
ยอดจัด 537,600 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 12,316 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 10,121 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,717 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   7,919 บาท ดอกเบี้ย   3.39 %


ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 168,000 บาท

ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 178,500
บาท
ยอดจัด 504,000 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 11,504 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,446 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,130 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   7,340 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %

--------------------------------------------------------------------------------

 

ราคา 679,000 บาท สีตะกั่ว 2019

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 101,850 บาท

ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 112,350
บาท
ยอดจัด 577,150 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 13,366 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 11,058 บาท ดอกเบี้ย   2.99 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   9,599 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   8,694 บาท ดอกเบี้ย   3.79 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 135,800 บาท

ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 146,300
บาท
ยอดจัด 543,200 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 12,444 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 10,226 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,808 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   8,002 บาท ดอกเบี้ย   3.39 %


ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 169,750 บาท

ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 180,250
บาท
ยอดจัด 509,250 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 11,624 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,545 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,215 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   7,417 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %


ของแถม
* ส่วนลด 40,000 บาท
* ประกัน + พรบ ( ศรีเมืองซ่อมห้าง )
* ฟิล์มลามิน่า  หน้าเต็ม
* กระบะไลเนอร์ mitsubishi
* ล็อคเทค
* กันสาด
* กรอบป้ายทะเบียน
* ผ้ายางปูพื้น
* ส่วนลดอะไหล่ 10 %
* waranty 5 ปี 100,000 กิโล
* ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล 

 

หมายเหตุ แถมเพิ่มอีกจร้า เพียงสอบถามทาง LINE ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) หรือโทร 081-8231390 ค่ะ

 

ขั้นตอนการจอง เงินจอง 5,000 บาท เข้าบัญชี

บริษัท มิตซูมหานคร ออโตโมบิล จำกัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 391-1-04954-5

และส่งสำเนาสลิบทางไลน์หรือเฟสบุ๊คมาพร้อมบัตรประชาชน เพื่อตู่ออกใบจองให้ค่ะ

 

เอกสารทำสัญญา

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  3. สลิบเงินเดือน ผู้ซื้อ
  4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ผู้ซื้อ


สอบถาม สั่งจอง รถยนต์มิตซูบิชิป้ายแดง ทุกรุ่นพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติดต่อ ตู่ ได้ตามข้อมูลด้านล่างเลยค่ะ

 

โทร 0818231390  ตู่ มิตซู  ( มิตซูมหานคร)

 

website  http://www.tuu-mitsu.com

 

FaceBook https://www.facebook.com/tuumitsuvibha

 

Line ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) มาได้นะค่ะ online ตลอดค่ะ

Copyright (C) WWW.TUU-MITSU.COM All rights reserved. Hot line 0818231390
Thank Support Joomla and Credit Mitsubishi-Motors