Company Logo
slide 1

เอ็กซ์แพนเดอร์ HOT

โปร ไทรทัน4Dr เตี้ย 19

โปรโมชั่น รถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน

 

NEW TRITON SINGLE CAB 2.5 GL 5M/T ปี 2020

 

ราคา 535,000 บาท สีขาวธรรมดา

โปรโมชั่นรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน 

 

ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 53,500 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 59,100 
บาท
ยอดจัด 481,500  บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 11,512 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,546 บาท ดอกเบี้ย   3.79 % 

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,409 บาท ดอกเบี้ย   4.29 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   7,815 บาท ดอกเบี้ย   5.19 %

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 80,250 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 85,850  
บาท
ยอดจัด 454,750  บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  10,608 บาท ดอกเบี้ย   2.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ    8,789 บาท ดอกเบี้ย   3.19 % 

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ    7,677 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ    7,002 บาท ดอกเบี้ย   4.19 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน  107,000 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 112,600 
บาท
ยอดจัด 428,000  บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  9,877 บาท ดอกเบี้ย   2.69 % 
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  8,129 บาท ดอกเบี้ย   2.79 % 
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  7,047 บาท ดอกเบี้ย   3.09 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  6,412 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

 

ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 133,750 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 139,350 
บาท
ยอดจัด 401,250  บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 9,226 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 7,587 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 6,540 บาท ดอกเบี้ย   2.89 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 5,978 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

 

ของแถม

* ส่วนลด 40,000 บาท

* ประกัน + พรบ ( โตเกียวมารีน ซ่อมห้าง )

* ฟิล์มลามิน่า  หน้าเต็ม

* กระบะไลเนอร์ mitsubishi

* กรอบป้ายทะเบียน 

* ผ้ายางปูพื้น

ส่วนลดอะไหล่ 10 %

* waranty 5 ปี 100,000 กิโล

ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล

--------------------------------------------------------------------------------------------


NEW TRITON SINGLE CAB 2.5 GL 5M/T ปี 2019

 

สีตะกั่ว ราคา 531,000 บาท

สีขาวธรรมดา ราคา 524,000 บาท ราคาใหม่

 

NEW TRITON SINGLE CAB 2.5 GL 5M/T ปี 2019

ราคา 524,000 บาท สีขาวธรรมดา

โปรโมชั่นรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน 

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 78,600 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 84,200
บาท
ยอดจัด 445,400 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 10,389 บาท ดอกเบี้ย   2.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   8,608 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   7,519 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   6,858 บาท ดอกเบี้ย   4.19 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 104,800 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 110,400
บาท
ยอดจัด 419,200 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  9,674 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  7,962 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  6,902 บาท ดอกเบี้ย   3.09 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  6,280 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

 

ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 131,000 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 136,600
บาท
ยอดจัด 393,000 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 9,036 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 7,431 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 6,405 บาท ดอกเบี้ย   2.89 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 5,855 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

 

---------------------------------------------------------------------------


ราคา 531,000 บาท สีตะกั่ว

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 79,650 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 85,250
บาท
ยอดจัด 451,350 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 10,528 บาท ดอกเบี้ย   2.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   8,723 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   7,620 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   6,950 บาท ดอกเบี้ย   4.19 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 106,200 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 111,800
บาท
ยอดจัด 424,800 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  9,803 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  8,068 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  6,994 บาท ดอกเบี้ย   3.09 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  6,364 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

 

ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 132,750 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 138,350
บาท
ยอดจัด 398,250 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 9,157 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 7,531 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 6,491 บาท ดอกเบี้ย   2.89 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 5,933 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %


ของแถม

* ส่วนลด 30,000 บาท

* ประกัน + พรบ ( โตเกียวมารีน ซ่อมห้าง )

* ฟิล์มลามิน่า  หน้าเต็ม

* กระบะไลเนอร์ mitsubishi

* กรอบป้ายทะเบียน

* ผ้ายางปูพื้น

* ส่วนลดอะไหล่ 10 %

* waranty 5 ปี 100,000 กิโล

* ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล

 

หมายเหตุ แถมเพิ่มอีกจร้า เพียงสอบถามทาง LINE ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) หรือโทร 081-8231390 ค่ะ

 

ขั้นตอนการจอง เงินจอง 5,000 บาท เข้าบัญชี

บริษัท มิตซูมหานคร ออโตโมบิล จำกัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 391-1-04954-5

และส่งสำเนาสลิบทางไลน์หรือเฟสบุ๊คมาพร้อมบัตรประชาชน เพื่อตู่ออกใบจองให้ค่ะ

 

เอกสารทำสัญญา

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  3. สลิบเงินเดือน ผู้ซื้อ
  4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ผู้ซื้อ


สอบถาม สั่งจอง รถยนต์มิตซูบิชิป้ายแดง ทุกรุ่นพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติดต่อ ตู่ ได้ตามข้อมูลด้านล่างเลยค่ะ

 

โทร 0818231390  ตู่ มิตซู  ( มิตซูมหานคร)

 

website  http://www.tuu-mitsu.com

 

FaceBook https://www.facebook.com/tuumitsuvibha

 

Line ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) มาได้นะค่ะ online ตลอดค่ะ

Copyright (C) WWW.TUU-MITSU.COM All rights reserved. Hot line 0818231390
Thank Support Joomla and Credit Mitsubishi-Motors