slide 1

เอาท์แลนเดอร์ 2021

เอ็กซ์แพนเดอร์ 2020

โปร ไทรทัน4Dr เตี้ย 21

โปรโมชั่น รถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน

NEW TRITON SINGLE CAB 2.5 GL 5M/T ปี 2021

 

ราคา 539,000 บาท สีขาวธรรมดา

โปรโมชั่นรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน 

 

ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 53,900 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 59,500 
บาท
ยอดจัด 485,100 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 11,598 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,618 บาท ดอกเบี้ย   3.79 % 

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,472 บาท ดอกเบี้ย   4.29 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   8,197 บาท ดอกเบี้ย   5.99 %

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 80,850 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 
86,450บาท 
ยอดจัด 458,150 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  10,687 บาท ดอกเบี้ย   2.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ    8,854 บาท ดอกเบี้ย   3.19 % 

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ    7,734 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ    7,283 บาท ดอกเบี้ย   4.79 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน  107,800 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 
113,400 บาท 
ยอดจัด 431,200 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  9,950 บาท ดอกเบี้ย   2.69 % 
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  8,190 บาท ดอกเบี้ย   2.79 % 
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  7,100 บาท ดอกเบี้ย   3.09 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  6,514 บาท ดอกเบี้ย   3.84 %

 

ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 134,750 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 140,350 
บาท
ยอดจัด 404,250 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  9,295 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  7,644 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  6,589 บาท ดอกเบี้ย   2.89 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  6,022 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

 

ของแถม

* ส่วนลด 40,000 บาท

* ประกัน + พรบ ( โตเกียวมารีน ซ่อมห้าง )

* ฟิล์มลามิน่า  หน้าเต็ม

* กระบะไลเนอร์ mitsubishi

* กรอบป้ายทะเบียน 

* ผ้ายางปูพื้น

ส่วนลดอะไหล่ 10 %

* waranty 5 ปี 100,000 กิโล

ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล

---------------------------------------------------------------

 

NEW TRITON SINGLE CAB 2.5 GL 5M/T ปี 2020

 

ราคา 535,000 บาท สีขาวธรรมดา

โปรโมชั่นรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน 

 

ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 53,500 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 59,100 
บาท
ยอดจัด 481,500  บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 11,512 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

ผ่อน 60 เดือน เดือนละ   9,546 บาท ดอกเบี้ย   3.79 % 

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ   8,409 บาท ดอกเบี้ย   4.29 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ   8,136 บาท ดอกเบี้ย   5.99 %

 

ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 80,250 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 85,850  
บาท
ยอดจัด 454,750  บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  10,608 บาท ดอกเบี้ย   2.99 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ    8,789 บาท ดอกเบี้ย   3.19 % 

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ    7,677 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ    7,229 บาท ดอกเบี้ย   4.79 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน  107,000 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 112,600 
บาท
ยอดจัด 428,000  บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  9,877 บาท ดอกเบี้ย   2.69 % 
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  8,129 บาท ดอกเบี้ย   2.79 % 
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  7,047 บาท ดอกเบี้ย   3.09 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  6,465 บาท ดอกเบี้ย   3.84 %

 

ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 133,750 บาท

ค่าจดทะเบียน 2,600 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3
,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 139,350 
บาท
ยอดจัด 401,250  บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 9,226 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 7,587 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 6,540 บาท ดอกเบี้ย   2.89 % 
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 5,978 บาท ดอกเบี้ย   3.59 %

 

ของแถม

* ส่วนลด 40,000 บาท

* ประกัน + พรบ ( โตเกียวมารีน ซ่อมห้าง )

* ฟิล์มลามิน่า  หน้าเต็ม

* กระบะไลเนอร์ mitsubishi

* กรอบป้ายทะเบียน 

* ผ้ายางปูพื้น

ส่วนลดอะไหล่ 10 %

* waranty 5 ปี 100,000 กิโล

ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ แถมเพิ่มอีกจร้า เพียงสอบถามทาง LINE ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) หรือโทร 081-8231390 ค่ะ

 

เอกสารทำสัญญา

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  3. สลิบเงินเดือน ผู้ซื้อ
  4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ผู้ซื้อ


สอบถาม สั่งจอง รถยนต์มิตซูบิชิป้ายแดง ทุกรุ่นพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติดต่อ ตู่ ได้ตามข้อมูลด้านล่างเลยค่ะ

 

โทร 0818231390  ตู่ มิตซู  

 

website  http://www.tuu-mitsu.com

 

FaceBook https://www.facebook.com/tuumitsuvibha

 

Line ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) มาได้นะค่ะ online ตลอดค่ะ

Copyright (C) WWW.TUU-MITSU.COM All rights reserved. Hot line 0818231390
Thank Support Joomla and Credit Mitsubishi-Motors