slide 1

เอาท์แลนเดอร์ 2021

เอ็กซ์แพนเดอร์ 2020

โปร ไทรทัน4Dr เตี้ย 21

NEW TRITON DOUBLE CAB GT-PREMIUM Athlete

โปรโมชั่น รถยนต์มิตซูบิชิ

NEW TRITON DOUBLE CAB GT 6A/T ATHLETE ปี 2021

 

NEW TRITON DOUBLE CAB GT 6A/T Athlete ปี 2021

ราคา 985,000 บาท

 

ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 98,500 บาท 
ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 108,000 บาท

ยอดจัด 886,500 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 21,047 บาท ดอกเบี้ย   3.49 % 

ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 17,501 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 15,261 บาท ดอกเบี้ย   3.99 % 

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 14,240 บาท ดอกเบี้ย   4.99 % ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 147,750 บาท  
ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 157,250 บาท

ยอดจัด 837,250 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 19,390 บาท ดอกเบี้ย   2.79 % 
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 16,041 บาท ดอกเบี้ย   2.99 % 
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 13,924 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 12,752 บาท ดอกเบี้ย   3.99 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 197,000 บาท
ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 206,500 บาท

ยอดจัด 788,000 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  18,052 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  14,835 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  12,777 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  11,608 บาท ดอกเบี้ย   3.39 %ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 246,250 บาท
ค่าจดทะเบียน 6,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 255,750 บาท

ยอดจัด 738,750 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 16,862 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 13,846 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 11,917 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 10,759 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %

 

ของแถม

* ส่วนลด 50,000 บาท
* ประกัน + พรบ ( ศรีเมืองซ่อมห้าง )
* ฟิล์มลามิน่า หน้าเต็ม
* กระบะไลเนอร์ mitsubishi
* กรอบป้ายทะเบียน
* ผ้ายางปูพื้น
* พรมชุด
* ส่วนลดอะไหล่ 10 %
* waranty 5 ปี 100,000 กิโล
* ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล

--------------------------------------------------------------------

 

NEW TRITON DOUBLE CAB GT-PREMIUM 6A/T Athlete ปี 2020

ราคา 1,035,000 บาท

 

ดาวน์ 10 % จำนวนเงิน 103,500 บาท 
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 114,000 บาท

ยอดจัด 931,500 บาท

ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 22,116 บาท ดอกเบี้ย   3.49 % 

ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 18,390 บาท ดอกเบี้ย   3.69 %

ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 16,035 บาท ดอกเบี้ย   3.99 % 

ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 14,963 บาท ดอกเบี้ย   4.99 % ดาวน์ 15 % จำนวนเงิน 155,250 บาท 
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 165,750 บาท

ยอดจัด 879,750 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 20,374 บาท ดอกเบี้ย   2.79 % 
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 16,855 บาท ดอกเบี้ย   2.99 % 
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 14,631 บาท ดอกเบี้ย   3.29 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 13,399 บาท ดอกเบี้ย   3.99 %

 

ดาวน์ 20 % จำนวนเงิน 207,000 บาท
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 217,500 บาท

ยอดจัด 828,000 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ  18,969 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ  15,588 บาท ดอกเบี้ย   2.59 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ  13,426 บาท ดอกเบี้ย   2.79 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ  12,197 บาท ดอกเบี้ย   3.39 %ดาวน์ 25 % จำนวนเงิน 258,750 บาท
ค่าจดทะเบียน 7,500 บาท
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 ( ได้คืน )
รวมออกรถ 269,250 บาท

ยอดจัด 776,250 บาท
ผ่อน 48 เดือน เดือนละ 17,718 บาท ดอกเบี้ย   2.39 %
ผ่อน 60 เดือน เดือนละ 14,549 บาท ดอกเบี้ย   2.49 %
ผ่อน 72 เดือน เดือนละ 12,522 บาท ดอกเบี้ย   2.69 %
ผ่อน 84 เดือน เดือนละ 11,305 บาท ดอกเบี้ย   3.19 %

 

ของแถม

* ส่วนลด 50,000 บาท
* ประกัน + พรบ ( ศรีเมืองซ่อมห้าง )
* ฟิล์มลามิน่า หน้าเต็ม
* กระบะไลเนอร์ mitsubishi
* กรอบป้ายทะเบียน
* ผ้ายางปูพื้น
* พรมชุด
* ส่วนลดอะไหล่ 10 %
* waranty 5 ปี 100,000 กิโล
* ฟรีค่าแรง 10 ระยะ 10,000 - 100,000 กิโล

 

เอกสารทำสัญญา

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ซื้อ 3 ชุด
  3. สลิบเงินเดือน ผู้ซื้อ
  4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ผู้ซื้อ


สอบถาม สั่งจอง รถยนต์มิตซูบิชิป้ายแดง ทุกรุ่นพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ติดต่อ ตู่ ได้ตามข้อมูลด้านล่างเลยค่ะ

 

โทร 0818231390  ตู่ มิตซู 

 

website  http://www.tuu-mitsu.com

FaceBook https://www.facebook.com/tuumitsuvibha

Line ID ( 0818231390 หรือ tuu-mitsu ) มาได้นะค่ะ online ตลอดค่ะ
Copyright (C) WWW.TUU-MITSU.COM All rights reserved. Hot line 0818231390
Thank Support Joomla and Credit Mitsubishi-Motors